Shiv Tandav Lyrics

The Shiva Tandava Stotram was written by Ravana, the asura King and devotee of Lord Shiva. The stotram sang by Shankar Mahadevan in the video and composed by Shailesh Dani. The origin of Shiv Tandav Lyrics is from our Maha Shiv Purana. To please lord shiva Shiv Tandav was written by very Genius Demon King Ravana

Singer - Shankar Mahadevan
Composer - Shailesh Dani Lyrics - Traditional Language - Sanskrit Label - Times Music Spirituial


Shiv Tandav Lyrics
Shiv Tandav Lyrics


Jata tavi galajjala pravaha pavitasthale

Galea valambya lambitam bhujanga tungamalikam ||

Damad damad damad dama ninada vadda marvayam
Chakara chand tandavam tanotu nah shivah shivam ||1||

Jata kata hasam bhrama bhrama nilimpa nirjhari
Vilolavi chivalarai viraja mana murdhani ||
Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura
Dhagadhagadha gajjvala lalata patta pavake
Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama ||2||
Kvachit digambare mano vinodametu vastuni ||3||
Sphuradi ganta santati pramoda mana manase ||
Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi
Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha
Mano vinoda madbhutam bibhartu bhuta bhartari ||4||
Kadamba kunkuma drava pralipta digva dhumukhe ||
Madandha sindhura sphura tvaguttari ya medure
Lalata chatva rajvala dhanajn jaya sphu lingabha
Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara
Prasuna dhulidhorani vidhu saranghri pithabhuh ||
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah ||5||
Bhujanga raja malaya nibaddha jata jutaka Nipita pancha sayakam naman nilimpa nayakam ||
Dhara dharendra nandini kuchagra chitra patraka
Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam
Maha kapali sampade shiro jata lamastu nah ||6||
Ddhanajn jaya huti kruta prachanda pancha sayake ||
Karala bhala pattika dhagad dhagad dhagaj jvaltt
Kala nidhana bandhurah shriyam jagad dhurandharah ||8||
Prakalpa naika shilpini trilochane ratir mama ||7||
Navina megha mandali niruddha durdha rasphurat
Nilimpa nirjhari dhara stanotu krutti sindhurah
Kuhunishithi nitamah prabandha baddha kandharah || Prafulla nila pankaja prapancha kali maprabha
Rasa pravaha madhuri vijrum bhanama dhuvratam ||
Valambi kantha kandali ruchi prabaddha kandharam ||
Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam
Gajachchhidandha kachhidam tamanta kachchhidam bhaje ||9||
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
Akharva sarva mangala kala kadamba manjari
Shrushadvi chitra talpayor bhujanga maukti kasrajo
Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje ||10||
Jayatvada bhravibhrama bhramad bhujanga mashvasa
Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudanga tunga mangala
Dvi nirgamatkrama sphurat karala bhala havyavat ||
Vimukta lola lochano lalama bhala lagnakah
Dhvani karma pravartita prachanda tandavah shivah ||11||
Garishtha ratna loshthayoh suhrudvi paksha pakshayoh ||
Trunara vinda chakshushoh praja mahi mahendrayoh
kada sada shivam bhajamyaham ||12||
Sama pravrutikah samam pravartayan manah Kada nilimpa nirjhari nikunja kotare vasanh
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||
Vimukta durmatihs sada shirah stha manjalim vahan ||
Shiveti mantra muncharan sada sukhi bhavamyaham ||13||
Pathan smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam ||
Idam hi nityameva mukta mukta mottamam stavam
Hare gurav subhakti mashu yati nanyatha gatim


Post a Comment

0 Comments